CÔNG AN TRA VINH
GIỚI THIỆU CÔNG AN TỈNH TRÀ VINH
  • Tin ảnh

  • 4388686
I

I. Lời chào mừng

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cho phép Công an Trà Vinh xây dựng Website cải cách hành chính của Công an để phục vụ công tác cải cách hành chính.

Công an Trà Vinh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh tiến hành xây dựng Website Công an tỉnh để phục vụ yêu cầu công tác cải cách hành chính đồng thời là diễn đàn lắng nghe ý kiến của người dân. Website được thiết kế trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Trà Vinh.

Trang Web cải cách hành chính Công an Trà Vinh chính thức hoạt động từ tháng 7 năm 2009, mặc dù có rất nhiều cố gắng, nhưng đây là vấn đề mới, cần có thời gian nghiên cứu sâu rộng hơn về nội dung và hình thức, nên không tránh khỏi những thiếu xót.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng của các độc giã để  Website Công an Trà Vinh ngày càng hoàn thiện hơn.

II. Quá trình hình thành và phát triền

Cách đây 63 năm, với sức mạnh truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Trà Vinh đã cùng đồng bào cả nước đứng lên làm cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám thắng lợi giành chính quyền về tay nhân dân. Cùng với khí thế cách mạng đó, ngày 25/8/1945 Công an Trà Vinh được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Công an đã tổ chức nhiều biện pháp quan trọng để bảo vệ vững chắc chế độ và chính quyền non trẻ, đập tan âm mưu phản động, mưu đồ đen tối của bọn phản động câu kết với thực dân, đế quốc; Đấu tranh chống bọn Việt gian, phản động, khám phá nhiều vụ án đã góp phần giữ vững trật tự trị an trong nhân dân, bảo vệ chính quyền cách mạng trong những ngày gian khổ nhất.

Trãi qua thời kỳ thử thách trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Công an Trà Vinh ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, vững vàng về bản lĩnh chính trị và ý chí cách mạng tiến công; Cùng với các lực lượng cách mạng khác đấu tranh diệt ác, trừ gian, phá kiềm, bảo vệ căn cứ, bảo vệ Đảng và chính quyền cách mạng, vận động quần chúng đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang, góp phần cùng các lực lượng cách mạng khác trong tỉnh giải phóng tỉnh nhà bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong thời kỳ đổi mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Công an Trà Vinh đã tích cực làm tốt vai trò tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp, biện pháp công tác trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông...và nhiều vấn đề khác, đặc biệt là giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới nổi lên liên quan an ninh trật tự góp phần đảm bảo an ninh vùng dân tộc, tôn giáo và an ninh nông thôn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh nhà.

Sáu mươi ba năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Trà Vinh đã có trên 680 người con ưu tú anh dũng hy sinh để lại những tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu gan dạ, dũng cảm. Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng: 5 đơn vị, 2 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 17 bà mẹ Việt Nam anh hùng (có thân nhân liệt sĩ Công an); 1 Huân chương Hồ Chí Minh và hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng nhiều Huân, Huy chương các loại và các hình thức khen thưởng khác của Chính phủ, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân...