CÔNG AN TRA VINH
Những tiền đề cơ bản trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Cập nhật ngày: 26-09-2016 | 15:33:07 GMT +7
Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Công an, giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự. Từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều biện pháp mới, thiết thực.
Để cụ thể hóa và thực hiện đạt hiệu quả sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh, Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng phong trào; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ lực lượng nòng cốt năm 2016; hướng dẫn đăng ký thi đua và sắp xếp lại các mô hình, câu lạc bộ trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Đã tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận 83/99 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc trách niệm xây dựng phong trào cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; tổ chức rà soát và ban hành quyết định phân công, phân cấp phụ trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học nhằm thực hiện công tác xây dựng phong trào theo hướng tập trung, chú trọng chất lượng, hiệu quả và phân công, phân cấp cụ thể để thuận lợi quá trình thực hiện. Đặc biệt, Công an tỉnh đã sắp xếp lại các mô hình, câu lạc bộ trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tinh gọn, tránh xây dựng, nhân rộng tràn lan, chú trọng chất lượng, không chạy theo chỉ tiêu, thành tích…; chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố củng cố lại các câu lạc bộ, đến nay toàn tỉnh có 13 loại mô hình với 1.051 câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các lực lượng bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát do đồng chí Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn, thành phần Đoàn kiểm tra gồm có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã đánh giá được những mặt công tác cơ bản trong việc xây dựng lực lượng chuyên trách, các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở và chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.
Bên cạnh đó, nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách trong công tác này, đảm bảo đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lần đầu tiên Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ với 07 chuyên đề cho 70 đồng chí cán bộ chuyên trách thuộc các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho lực lượng Công an xã, thị trấn, nội dung bồi dưỡng gồm 15 chuyên đề. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối khóa, các đồng chí tham gia tập huấn cơ bản nắm vững được nội dung các chuyên đề, viết thu hoạch đạt yêu cầu đề ra.
Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo biên soạn, xuất bản 400 quyển tài liệu tuyên truyền về biện pháp vận động quần chúng, về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy… qua đó, giúp Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố thuận lợi hơn trong việc tuyên truyền tại các cơ quan, doanh nghiệp, xã phường, thị trấn và hướng dẫn ban chủ nhiệm các câu lạc bộ thực hiện việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn.
Có thể nói với những tiền đề nêu trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tạo nền tảng cơ bản giúp các mặt công tác của phong trào được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng và sự chỉ đạo của Bộ Công an, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Minh Hùng
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 1296937