CÔNG AN TRA VINH
Trà Vinh: Tập huấn kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền năm 2016
Cập nhật ngày: 8-08-2016 | 07:19:51 GMT +7
Ngày 05/8, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 50 cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh.
Tại hội nghị, ông Trần Bình Trọng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi nhiều nội dung quan trọng về quan điểm, chủ trương của của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phân tích 6 thủ đoạn chống phá Việt Nam trong chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ” của các thế lực thù địch và 8 giải pháp chủ yếu góp phần làm thất bại âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ”. Qua đó, nhấn mạnh trách nhiệm của báo chí trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và quốc phòng, an ninh cần phải thông tin để người dân hiểu đầy đủ về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển đảo; thông tin kịp thời và khách quan mọi biến động trên biển Đông; trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc lịch sử trên cơ sở khoa học và chứng cứ lịch sử; xung kích trên mặt trận ngoại giao thông qua trao đổi thông tin để báo chí quốc tế hiểu được cơ sở pháp lý của Việt Nam trên biển Đông, hiểu rõ đạo lý và chính sách hòa bình, hòa hiếu của Việt Nam; phổ biến các ấn phẩm văn hóa như bản đồ, sách, phim ảnh về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn.
 
            Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trong tỉnh nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay để nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
                                                                    MộngTuyền (Ảnh: Hồ Giang)
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 1296934