CÔNG AN TRA VINH
Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Cập nhật ngày: 27-02-2019 | 15:58:23 GMT +7
Ngày 26/2/2019, Ban an toàn giao thông tỉnh phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019. Phong trào được thực hiện đến hết ngày 31/12/2019.
Theo đó, các cơ quan thành viên của Ban an toàn giao thông tỉnh, Ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tổ chức triển khai phong trào đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đến tận cơ sở; thường xuyên sâu sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nội dung của phong trào thi đua là: thực hiện hệ thống pháp luật và chích sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cao hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng giao thông hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông…

Phong trào thi đua nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở đường bộ, đường thủy nội địa. Các tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu kéo giảm từ 5%- 10% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông, giảm 10% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách và xe mô tô, xe gắn máy; kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông tại thị xã, thành phố.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức và người tham gia giao thông; những cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng.
           Nguyễn Kha

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 2262476