CÔNG AN TRA VINH
Kết quả nổi bật trong thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị
Cập nhật ngày: 29-09-2017 | 07:32:41 GMT +7
Sau khi Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 100% đảng bộ, chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị. Trong đó, xác định được nội dung đột phá hoặc khâu yếu, việc khó để tập trung chỉ đạo. Qua đó, đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Cụ thể là, các đảng bộ, chi bộ đã nghiêm túc tổ chức triển khai, quán triệt, có 100 % đảng viên, CBCS viết bản đăng ký làm theo. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ công an, tất cả CBCS Công an còn viết bản cam đoan thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo đến các cấp ủy chi bộ kiểm tra, xác nhận kế hoạch làm theo của đảng viên, hàng tháng có đánh giá kết quả thực hiện làm theo trong họp lệ để từ đó giúp cho đảng viên, CBCS nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhiều cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đã chủ động nêu gương, có nhiều sáng kiến, giải pháp thể hiện tính tiên phong gương mẫu trong phong cách làm việc.
Hiện các chi, đảng bộ thuộc Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng được 43 mô hình, phần việc làm theo gương Bác như, Chi bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm với mô hình “Phát động quần chúng tham gia tố giác, vây bắt đối tượng truy nã” đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh, chính quyền địa phương, người thân, người có uy tín, ảnh hưởng với đối tượng để tuyên truyền, vận động được 26 đối tượng bị truy nã ra đầu thú. Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ với mô hình “Thanh niên xung kích, tình nguyện làm thêm giờ để đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện Duyên Hải” đã tham gia tuần tra giao thông tình nguyện được 1.206 giờ, phát hiện 1.256 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 1.153 trường hợp với số tiền 569 triệu đồng, cảnh cáo 103 trường hợp, góp phần kéo giảm TNGT trên địa bàn huyện; mô hình “Cải cách hành chính, nâng cao văn hóa ứng xử vì Nhân dân phục vụ”, CBCS thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân luôn thực hiện đúng Điều lệnh CAND, lễ tiết, tác phong lịch sự, luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của dân, hướng dẫn tận tình; giải quyết công tâm, khách quan, không hách dịch, gây phiền hà cho dân. Đảng bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với mô hình “Lấy phiếu đánh giá chất lượng hoạt động đối với cấp đội” đã định kỳ hàng quý tổ chức lấy phiếu trong CBCS đơn vị để đánh giá chất lượng của lãnh đạo chỉ huy cấp đội, qua đó kịp thời phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, tồn tại và nâng cao chất lượng công tác; các mô hình: “Cấp giấy CMND trong ngày”, “Cấp giấy CMND cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt” đã cấp CMND cho công dân trong ngày (theo quy định là 07 ngày), có nhiều trường hợp hoàn thành trong 02 giờ và cấp được 726 giấy CMND cho người già yếu, khuyết tật, bệnh nặng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và tại bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh. Mô hình “Tương thân tương ái” của Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động CBCS đơn vị tự nguyện đóng góp hàng tháng để hỗ trợ giúp đỡ CBCS gặp khó khăn về nhà ở, thăm CBCS và thân nhân bị bệnh với kinh phí 42,5 triệu đồng. Đảng bộ Phòng Tham mưu, chi bộ phòng Hồ sơ đã thực hiện có hiệu quả mô hình: “Tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước…” với những kết quả thiết thực như: Xây dựng kênh thông tin “Văn bản đi - đến” trên website nội bộ để nhận, chuyển văn bản; chuyển văn bản đến các sở, ban, ngành tỉnh thông qua phần mềm Idesk, từ đó tiết kiệm rất lớn văn phòng phẩm và cước phí bưu phẩm; sử dụng mạng điện thoại nội bộ để liên lạc công tác, tiết kiệm hơn 36 triệu đồng,...
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức 06 cuộc điều tra xã hội tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đóng góp cho CBCS Công an tỉnh. Kết quả thu được 20.300 phiếu và 3.546 ý kiến đóng góp về các mặt công tác đảm bảo ANTT, XDLL Công an tỉnh. Chỉ đạo Công an thành phố Trà Vinh, Công an huyện Cầu Kè tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân cho CBCS đơn vị, đặc biệt là đối với lực lượng thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và lực lượng Công an phường, xã. Qua đó ,đã thu được nhiều ý kiến đóng góp quý báu và trên 90% số phiếu đánh giá tốt về lễ tiết, tác phong, thái độ phục vụ và năng lực làm việc của CBCS.
Song song đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh còn chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị như tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua yêu nước; Ban hành kế hoạch cuộc thi viết “Công an Trà Vinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thành lập đoàn kiểm tra về việc thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”. Qua đó, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các đơn vị và chỉ đạo thực hiện trong toàn lực lượng; đồng thời xác định những công trình phần việc cụ thể, trọng tâm trong việc làm theo, tạo sự chuyển biến tích cực của tập thể và mỗi đảng viên, CBCS trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Xuân Thảo
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 1297009