CÔNG AN TRA VINH
Công an tỉnh Trà Vinh tham dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Cập nhật ngày: 11-06-2019 | 10:28:55 GMT +7
Ngày 07/6/2019, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCA-X11, ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong lực lượng CAND. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Lãnh đạo cấp Cục, đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo Phòng Phòng Tham mưu, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, đại diện Ban Quản lý các khu di tích lịch sử Công an, đại diện Ban Giám hiệu các Trường CAND trong toàn quốc. Đoàn Công an tỉnh Trà Vinh do đồng chí Đại tá Kiên Rịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo cấp phòng và cán bộ chuyên môn tham dự.
Hội nghị đã nghe đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Việt - Phó Cục trưởng Cục khoa học, chiến lược và lịch sử báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Bộ. Qua đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nghiên cứu hoàn thành và nghiệm thu 354 công trình lịch sử, trong đó có 196 công trình biên niên sự kiện lịch sử; 38 công trình lịch sử hoàn chỉnh, 95 công trình lịch sử truyền thống và 25 công trình thuộc các thể loại nghiên cứu khác. Đặc biệt, đã triển khai 02 công trình tổng kết lịch sử cấp Bộ trọng điểm: Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam giúp Campuchia (1978 - 1991) và Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam quan hệ, hợp tác với Công an Campuchia (1992 - 2015).

Song song đó, công tác bảo tàng truyền thống CAND, công tác thông tin, tư liệu ngày càng được chú trọng. Đặc biệt, bảo tàng CAND tiếp tục được bổ sung, chỉnh sửa nâng cấp, trưng bày theo hệ thống các chuyên đề, tổ hợp và hiện vật; xây dựng phần mềm tích hợp cùng hệ thống album điện tử, từng bước mở rộng các hình thức tuyên truyền. Đã tổ chức 20 cuộc triển lãm tuyên truyền; kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc, của lực lượng CAND,… Hiện nay, đội ngũ cán bộ nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND tiếp tục được quan tâm, củng cố, bổ sung, tăng cường cả về số lượng và chất lượng với trên 900 cán bộ, chiến sĩ chuyên trách và kiêm nhiệm. Nhiều đồng chí có trình độ nghiên cứu sâu, đảm nhiệm chủ trì các đề tài khoa học, tham gia tổng kết nhiều chuyên đề, biên soạn giáo trình, tham gia công tác giảng dạy trong các học viện, trường CAND. Đây là nguồn lực hết sức quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu biên soạn, tổng kết lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND trước mắt và lâu dài, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 06 phát biểu tham luận của Công an các đơn vị, địa phương, với nhiều ý kiến tâm huyết, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng CAND trong thời gian tới.
Đồng chí Đại tá Kiên Rịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh
 phát biểu tham luận tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong 02 năm qua. Đồng thời, khẳng định công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, lòng tự hào của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cũng như bạn bè quốc tế về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn đề ra các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. 

Để công tác nghiên cứu khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, mỗi sản phẩm nghiên cứu phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao, rút ra bài học kinh nghiệm. Chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục lịch sử truyền thống lực lượng CAND cho cán bộ, chiến sĩ. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, chất lượng giảng dạy và học lịch sử Công an ở các trường CAND. Nghiên cứu xây dựng, quy hoạch, đổi mới nội dung, hình thức trong trưng bày bảo tàng CAND theo hướng hiện đại, từng bước áp dụng khoa học công nghệ trong trưng bày. Tăng cường phối hợp nghiên cứu, chia sẻ thông tin khoa học lịch sử Công an với các cơ quan nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành Công an; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm; đặc biệt là áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào phục vụ công tác khoa học lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND.
Đ/c Thiếu tướng Đỗ Lê Chi - Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trao bằng khen
của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an các đơn vị phía Nam

 
Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 02 năm qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, trong đó có Công an tỉnh Trà Vinh. 
                                                                                         
Lê Chí Cường

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 2887543