CÔNG AN TRA VINH
Hội đồng khoa học Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2018
Cập nhật ngày: 14-05-2019 | 13:42:22 GMT +7
Năm 2018, Công an tỉnh Trà Vinh được Bộ Công an đồng ý cho triển khai nghiên cứu 01 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở: “Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, do đồng chí Phan Minh Thuận - Cán bộ Phòng Tham mưu đăng ký làm Chủ nhiệm.
Qua thời gian 01 năm triển khai nghiên cứu, ngày 08/5/2019, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh ký Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, gồm 09 đồng chí. Đồng chí Đại tá Phan Thanh Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; cùng đại diện Lãnh đạo Công an một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an huyện, thành phố làm Ủy viên Hội đồng.
Hội đồng đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung đã được Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, cũng như quy định của pháp luật hiện hành; đánh giá theo từng chỉ tiêu mà Bộ quy định cho nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở.
Đồng chí Đại tá Phan Thanh Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu
Phát biểu nhận xét, đánh giá tại buổi nghiệm thu, các Ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là nhiệm vụ khoa học nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng không chỉ có giá trị khoa học, đánh giá đúng thực trạng những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện từ khi Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành và có hiệu lực thi hành (từ tháng 7/2013); đặc biệt là những bất cập trong các quy định về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Do đó, việc Chủ nhiệm nhiệm vụ đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu là phù hợp với thực tế, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn đối với công tác áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, phục vụ công tác quản lý hành chính Nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Đồng chí Phan Minh Thuận - Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng nghiệm thu
Kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Đại tá Phan Thanh Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Hội đồng; đồng thời yêu cầu Chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh nhiệm vụ để sớm triển khai thực hiện vào thực tế công tác tại đơn vị, địa phương.
Kết quả, Hội đồng thống nhất bỏ phiếu đánh giá, xếp loại Đạt.
Lê Chí Cường


Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 2707132