CÔNG AN TRA VINH
Công an Trà Vinh Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác
Cập nhật ngày: 10-04-2019 | 15:15:28 GMT +7
Phát huy kết quả đạt được qua việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2016, thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(gọi tắt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị), từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể trong Đảng bộ, sát với thực tế nhiệm vụ chính trị của Ngành.Đồng thời, tổ chức triển khai, quán triệt đến 100% đảng bộ,chi bộ trực thuộc. Bên cạnh, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nghị quyết, chương trình công tác hằng năm. Quá trình thực hiện có sự gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Công an “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” giai đoạn 2013 – 2018 (nay là Chỉ thị số 04 của Bộ Công an); Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Các nội dung này được tổng hợp để nhận xét, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân hàng năm. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
Qua triển khai, quán triệt, 100%đảng bộ,chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, trong đó phải xác định được nội dung đột pháđể tập trung thực hiệnhoặc vấn đề tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục; đồng thời, triển khai đến từng đảng viên, cán bộ, chiến sỹ quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn và ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, bằng việc cụ thể hóa thành kế hoạch làm theo và viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cá nhân sát với thực tế nhiệm vụ hơn. Hàng tháng, trong sinh hoạt lệ, các chi bộ tiếp tục duy trì việc kể mẫu chuyện về Bác, sinh hoạt chuyên đề xoay quanh các nội dung về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức như: tọa đàm, thuyết trình, phổ biến các bài viết trên các tạp chí, trao đổi ý kiến, đối thoại, xem phim về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảm bảo từng cán bộ, đảng viê, có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh, Đảng ủy Công an tỉnh còn chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong đoàn viên, hội viên; từng đoàn viên, hội viên phải viết bản đăng ký thực hiện, 100% đoàn viên thanh niên có sổ nhật ký làm theo lời Bác; tiếp tục duy trì các công trình, phần việc cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, sinh hoạt thường ngày của đoàn viên, hội viên. Qua thực hiện, có 16 công trình, phần việc tiêu biểu, 34 lượt cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác được Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh đoàn tuyên dương, khen thưởng trong dịp Lễ báo công dâng Bác.

Song song đó, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Qua thực hiện, có 43 mô hình được xây dựng, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sỹ Công an Trà Vinh trong lòng người dân.Chỉ đạo nhân rộng 5 mô hình, gồm mô hình “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới” của phòng Cảnh sát cơ động; mô hình “Cấp giấy chứng minh nhân dân cho người già yếu, khuyết tật, bệnh nặng tại bệnh viện và ở vùng sâu, vùng xa” của phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; mô hình “Đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện thành thạo nhiệm vụ được giao” của phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; mô hình “Vận dụng quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với công tác hậu cần – kỹ thuật” của phòng Hậu cần; mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu” của phòng Quản lý xuất nhập cảnh.Đây là những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao.
 
CBCS phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH  thực hiện mô hình
“Cấp giấy chứng minh nhân dân cho người già yếu, khuyết tật, bệnh nặng tại bệnh viện
và ở vùng sâu, vùng xa”
 
Việc lấy ý kiến đóng góp của người dân đối với lực lượng Công an toàn tỉnh thông qua công tác điều tra xã hội cũng được duy trì, thực hiệnthường xuyên.Đây là kênh thông tin hữu ích, giúp Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh nắm được những ưu, khuyết điểm của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ về lễ tiết, tác phong, đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ nhân dân, ứng xử và năng lực làm việc. Từ đó, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những tồn tại, thiếu sót.
CBCS CA Trà Vinh phát phiếu điều tra lấy ý kiến đóng góp của người dân đối với lực lượng Công an
Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo; hằng tháng, Công an tỉnh phát hành quyển Thông tin xây dựng lực lượng, trong này có diễn đàn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương trao đổi, thảo luận, học tập. Phối hợp với Báo Trà Vinh duy trì chuyên mục “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Công an Trà Vinh xây dựng người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” (phát hành vào thứ hai hàng tuần) và chuyên mục này cũng được duy trì trong chương trình an ninh Trà Vinh được phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh, ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác, các mô hình, phần việc tiêu biểu của các tập thể, cá nhân; gương Công an nhân dân trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh, hằng quý Công an Trà Vinh còn phát hành thông báo “Gương CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an toàn tỉnh phổ biến, học tập. Ngoài ra, Công an tỉnh còn phát động cuộc thi viết “Công an Trà Vinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được sự phấn khởi, tích cực tham gia của cán bộ, chiến sỹ, qua đó có 250 bài dự thi, có 11 bài xuất sắc được Ban Giám đốc Công an tỉnh trao giải thưởng; tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Công an Trà Vinh học tập và làm theo Bác”, trưng bày những hình ảnh tiêu biểu, góp phần cổ vũ, biểu dương, giáo dục cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh trong việc học tập và làm theo lời Bác.
 
Các cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết “Công an Trà Vinh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhận khen thưởng
 
Qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến nay lực lượng Công an toàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, nhiều công trình, phần việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được duy trì; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được biểu dương, nhân rộng; ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh ngày càng tốt hơn; nhiều loại thủ tục hành chính được cải cách, nhân dân ngày càng tin tưởng, ủng hộ, gần gũi với Công an; thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
         Hồng Dương

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 2170519