CÔNG AN TRA VINH
Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09
Cập nhật ngày: 13-03-2019 | 15:08:35 GMT +7
Chiều ngày 11/3/2019, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 CTr-BCA-MTTQ giữa Bộ Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; 5 năm Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và 2 năm Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW - BCA về thực hiện công tác dân vận. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, có lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Qua báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38 về thực hiện công tác dân vận, cho thấy công tác triển khai, thực hiện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc tích cực giữa lực lượng Công an với Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Cả nước đã xây dựng trên 2.000 câu lạc bộ “tổ liên gia tự quản”, trên 500 câu lạc bộ “nông dân với pháp luật”, các cấp hội cũng đã xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự; tổ chức gần 200 lớp tập huấn kiến thức phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người cho hơn 11.197 đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham dự; hỗ trợ địa điểm, nguồn vốn cho hàng trăm người từng lầm lỗi tổ chức đầu tư, sản xuất kinh doanh, dịch vụ để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Riêng tỉnh Trà Vinh, đã xây dựng trên 100 mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhiều mô hình Dân vận khéo, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia. Duy trì phát hành đĩa tuyên truyền đề tài an ninh trật tự và an toàn giao thông bằng hai thứ tiếng kinh và Khmer, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đã tạo được sự gắn kết lực lượng công an với nhân dân thông qua diễn đàn công an đối thoại với nhân dân và diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân tố giác tội phạm ở khu dân cư và địa bàn xã phường do Mặt trận tổ chức. Đặc biệt là sự gắn kết giữa lực lượng công an và lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ông cũng đề nghị, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an cần phối hợp với chính quyền các cấp để đưa ra các giải pháp cụ thể, đặc biệt là các địa bàn chiến lược ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để chủ động, không để bất ngờ đối với các tình huống; đặc biệt là phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân đối với việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác và cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản.
Bà Trương Thị Mai nêu rõ, các mô hình, phong trào, điển hình tiên tiến và các cách làm hay sáng tạo trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp đều hướng đến những lợi ích chính đáng trong cuộc sống của người dân và từ đó đã tạo động lực cho người dân quan tâm tự giác tham gia. Đây là yếu tố quyết định để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt được hiệu quả và đứng vững được trong nhân dân. Bà cũng lưu ý, tiếp tục dành sự quan tâm đến các yếu tố hình thành nên chất lượng của các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư theo hướng hợp lòng dân, vừa sức dân vì lợi ích yêu cầu của cuộc sống nhân dân.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định bản chất của công tác công an chính là công tác dân vận, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng đề nghị lực lượng Công an, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hướng đến mục tiêu làm cho người dân được thụ hưởng đầy đủ những giá trị văn hóa, tinh thần; đồng thời cần vinh danh những người dân đã cống hiến tích cực cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Tại hội nghị, có 125 tập thể và 241 cá nhân được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an tặng Bằng khen.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh
 
 Nguyễn Kha
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 2262395