CÔNG AN TRA VINH
Phổ biến giáo dục pháp luật
Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, các quyền con người được pháp luật bảo đảm thực hiện và được bảo vệ không bị xâm phạm. Ghi nhận và tổ chức bảo đảm quyền con người trên thực tế là thể hiện của một Nhà nước tiến bộ, dân chủ, văn minh. Các quyền con người được bảo đảm thực hiện trong việc ghi nhận về pháp lý, trong hoạt động thi hành pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm thực hiện quyền con người không chỉ là nội dung, bản chất mà còn trở thành mục tiêu cao nhất trong xây dựng Nhà nước pháp quyền ở các quốc gia.
Mới đây, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Dự thảo gồm 03 chương 18 điều.
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp xây dựng và đã hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc; Dự thảo gồm 05 chương 25 điều.
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện trong các cơ sở giam giữ phạm nhân; Dự thảo gồm 05 chương 18 điều.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại.
Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 03 chương 19 điều.
Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 03 chương 11 điều.
Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng; Dự thảo gồm 4 điều.
Mới đây, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm 09 chương 55 điều.
Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc; Dự thảo gồm 03 chương 12 điều.
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 3036852