CÔNG AN TRA VINH
Phổ biến giáo dục pháp luật
(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt quy định về quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
(PLO)-Nhiều chính sách mới liên quan đến đông đảo bạn đọc sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 8-2017.
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc trình ban hành một số nghị định quy định chi tiết Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.
Ngày 13/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 41, 42/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân được quy định cụ thể như sau:
(Chinhphu.vn) - Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH; hạn mức trả tiền bảo hiểm; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017.
Thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hóa, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2016 – 2020” của Ủy ban Nhân dân tỉnh (gọi tắt là Đề án), 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp các cấp, các ngành nỗ lực tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỘI PHẠM CỐ Ý GÂY TƯƠNG TÍCH Thời gian qua, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác (gọi chung là tội phạm cố ý gây thương tích) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xảy ra còn khá nhiều, mặc dù số vụ năm 2016 có giảm hơn so với năm 2015 (năm 2015: 85 vụ, năm 2016: 60 vụ - 81 đối tượng) nhưng tính chất, mức độ ngày càng mạnh động, liều lĩnh, nguy hiểm, côn đồ có sử dụng hung khí. Hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe con người, thiệt hại về vật chất, có những vụ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng và đặt biệt nghiêm trọng. Từng lúc, từng nơi tội phạm này gây dư luận bức xúc trong quần chúng Nhân dân.
I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỘI PHẠM XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM Theo quy định của Luật trẻ em (được Quốc hội thông qua ngày 05/4/2016) thì “trẻ em được quy định là người dưới 16 tuổi”, với độ tuổi này, trẻ em là người trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt tâm, sinh lý, dễ bị tổn thương do các tác động tiêu cực từ môi trường xã hội. Ngoài ra, Luật trẻ em 2016 có quy định rõ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và các cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em…
(PLO)-Nhiều chính sách mới, có liên quan mật thiết đến người dân sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 7-2017.
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 682893